FacebookYouTubeTwitterInstagram
Kadra

Nauczyciele I Liceum Ogólnokształcącego
im. Stanisława Staszica w Lublinie

Dyrekcja

Stanisław Stoń (dyrektor)
Kamil Kamiński (wicedyrektor)
Monika Łakuta (wicedyrektor)
Przedmiot Imię i nazwisko nauczyciela
Język polski Renata Furgał
Dorota Goszczycka
Agnieszka Lewandowska
Ewa Połczyńska-Chmielnicka
Marta Rodak - Nawrot
Bogna Zagórska
Język angielski

Edyta Bajda-Kowalczyk
Zbigniew Borowiec
Magdalena Gończyńska-Jussis
Tomasz Kruk
Mirosław Mistrzak
Agnieszka Pawlikowska
Małgorzata Pietrzak
Beata Raczkiewicz - Piądłowska
Monika Trznadel

Język niemiecki
Zofia Wąsik
Język francuski

 

Agnieszka Bogucka

Język hiszpański Monika Łakuta (wicedyrektor)
Beata Cieszkowska-Gałan
Stępniak Małgorzata
Bogucka Agnieszka
Język włoski Karolina Szajewska
Historia

Marek Chodowski
Beata Król
Janusz Maleska

Wiedza o społeczeństwie

Marek Chodowski
Krzysztof Niedźwiedź
Janusz Maleska
Zbigniew Smutek

Wiedza o kulturze Ewa Skwarzyńska - Tuziak
Matematyka

Krzysztof Bolibok
Anna Czobot
Piotr Długosz
Agnieszka Nowiszewska
Elżbieta Wiącek
Robert Winiarczyk

Fizyka Paweł Dyniec
Michał Gierczak
Kamil Kamiński  (wicedyrektor)
Informatyka

Stanisław Stoń (dyrektor)
Marcin Kożuch
Mirosław Pietrzycki

Geografia Katarzyna Dobek
Jarosław Kuniewicz
Biologia Małgorzata Drozd
Grażyna Konik
Marcin Kożuch
Chemia

Agnieszka Adamczuk-Kukiełka
Małgorzata Kasprzak
Jacek Patkowski

Przedsiębiorczość Małgorzata Mańkowska
Edukacja dla bezpieczeństwa Adam Wawrzyniak
Wychowanie fizyczne

Jacek Niećko
Adam Wawrzyniak
Mira Wiśniewska
Paweł Zdeb
Karol Herda

Religia ks. Wojciech Derlukiewicz
ks. Paweł Hodorek
s. Natalia Tendej
Pracownicy biblioteki


Tymoteusz Modrzejewski
Ewa Skwarzyńska - Tuziak
Anna Rozum - Brzuch

Psycholog Violetta Dobies
2013
 Zdjęcie  nauczycieli ILO im. St. Staszica w Lublinie z roku 2013

2011
 Zdjęcie  nauczycieli ILO im. St. Staszica w Lublinie z roku 2011
2006
 Zdjęcie  nauczycieli ILO im. St. Staszica w Lublinie z roku 2006

1994
 Zdjęcie  nauczycieli ILO im. St. Staszica w Lublinie z roku 1994