FacebookYouTubeTwitterInstagram
Oferta edukacyjna 2022/23


Dla Kandydatów

 

Przedmiot w zakresie
rozszerzonym
Nauczane języki obce

Przedmiot dodatkowo 
punktowany

Klasa 1A (IB)
klasa przygotowująca do
matury międzynarodowej
zobacz więcej 

j.angielski, j.hiszpański j.angielski, fizyka

Klasa 1B
język polski, język angielski,
wiedza o społeczeństwie
zobacz więcej

j.angielski, j.hiszpański
(podstawowy lub kontynuacja)
lub niemiecki (kontynuacja)
j.angielski, historia

Klasa 1C
matematyka, geografia, język
angielski
zobacz więcej

j.angielski, j.hiszpański
(podstawowy lub kontynuacja)
lub niemiecki (kontynuacja)
j.angielski, geografia

Klasa 1D
matematyka, fizyka,
informatyka
zobacz więcej

j.angielski, j.hiszpański
(podstawowy lub kontynuacja)
lub niemiecki (kontynuacja)
j.angielski, fizyka

Klasa 1E
biologia, chemia
zobacz więcej

j.angielski, j.hiszpański
(podstawowy lub kontynuacja)
lub j.niemiecki (kontynuacja)
biologia, chemia

Klasa 1F
biologia, chemia, matematyka
zobacz więcej

j.angielski, j.hiszpański
(podstawowy lub kontynuacja)
lub j.niemiecki (kontynuacja)
biologia, chemia
Klasa 1G
matematyka, fizyka,
język angielski
zobacz więcej
j.angielski, j.hiszpański
(podstawowy lub kontynuacja)
lub j.niemiecki (kontynuacja)
j.angielski, fizyka

 

Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania przez:
https://www.facebook.com/1lolublinstaszic

Film promocyjny