FacebookYouTubeTwitterInstagram
Ochrona danych - kandydaci

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1), informujemy, że szczegółowe informacje w zakresie spełnienia przez Administratora Danych obowiązku informacyjnego znajdą Państwo w poniżej wskazanych klauzulach informacyjnych.

 

Inspektorem Ochrony Danych w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica w Lublinie, zgodnie z Zarządzeniem nr. 6/2018 z dnia 23.07.2018r. Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Lublinie jest  Pan Witold Przeszlakowski

 

Można się z nim kontaktować poprzez:

• e-mail: lo1@iod.lublin.eu

• ePUAP /UMLublin/SkrytkaESP

 

lub telefonicznie

• tel. + 48 81 466 1770

 

Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez Administratora, w tym sprawy dotyczące realizacji praw w zakresie dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usuwania, ograniczenia przetwarzania, czy sprzeciwu na ich przetwarzanie.

Linki do konkretnych klauzul:

 

1. Procedura realizacji praw osób, których dane dotyczą

2. Szczegółowa klauzula po rekrutacji

3. Szczegółowa klauzula podczas rekrutacji