FacebookYouTubeTwitterInstagram
Maksymilian Grądz dokonał niemożliwego!

Maksymilian Grądz, tegoroczny Maturzysta zdobył dwa tytuły laureata Ogólnopolskich Olimpiad i to w jeden dzień!
W finale LXIII edycji Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym zajął PIERWSZE MIEJSCE W KRAJU, zaś w XXIV edycji Olimpiady Wiedzy o Prawie zajął 7 miejsce w kraju. Oba finały odbyły się zdalnie (w formie testu i odpowiedzi ustnej)

 

Maks, wielkie gratulacje!
Dumni z wyczynów Ucznia;
Jan Maleska i Krzysztof Niedźwiedź 

08:47 29.03.2022 | przez: DA
Powrót