FacebookYouTubeTwitterInstagram
Informacje o przetwarzaniu danych

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1), informujemy, że szczegółowe informacje w zakresie spełnienia przez Administratora Danych obowiązku informacyjnego znajdą Państwo w poniżej wskazanych klauzulach informacyjnych.

 

Inspektorem Ochrony Danych w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica w Lublinie, zgodnie z Zarządzeniem nr. 6/2018 z dnia 23.07.2018r. Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Lublinie jest  Pan Witold Przeszlakowski

 

Można się z nim kontaktować poprzez:

• e-mail: lo1@iod.lublin.eu

• ePUAP /UMLublin/SkrytkaESP

 

lub telefonicznie

• tel. + 48 81 466 1770

 

Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez Administratora, w tym sprawy dotyczące realizacji praw w zakresie dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usuwania, ograniczenia przetwarzania, czy sprzeciwu na ich przetwarzanie.

Linki do konkretnych klauzul:

 

1. Klauzla informacyjna monitoring

2. Klauzula dla kontrahentów

3. Klauzula informacja publiczna

4. Klauzula informacyjna

5. Klauzula pomiar temperatury

6. Klauzula ZFŚŚ emeryci

7. Klauzula ZFŚŚ pracownicy

8. Procedura realizacji praw osób, których dane dotyczą

9. Szczegółowa klauzula po rekrutacji

10. Szczegółowa klauzula podczas rekrutacji

11. Szczegółowa klauzula pracownicy

12. Szczegółowa klauzula uczniowie rodzice