FacebookYouTubeTwitterInstagram
Informacje
Imię Nazwisko  Pełniona funkcja
Anna Borek przewodniczący
Izabela Łucjan sekretarz
Anna Szema skarbnik
Paweł Cegiełko członek prezydium
Mariusz Kicia członek prezydium
Mirosław Gromaszek członek prezydium
Kamila Świderska członek prezydium
Mirosław Makarewicz członek prezydium
Aleksandra Wójcik członek prezydium
Michał Przybysz członek prezydium


Komisja  Rewizyjna


Imię Nazwisko
Przemysław Kopyto
Piotr Kowalski
Agnieszka Lewandowska

Konto Rady Rodziców

53 1240 1503 1111 0010 8565 4395

Wpłat można dokonywać w ratach miesięcznych.