FacebookYouTubeTwitterInstagram
Erasmus+

 

 

I.Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica w Lublinie  realizuje projekt o tematyce ekologicznej „ learn sustainability – live sustainability” w ramach programu Erasmus +.

 

 

 

Projekt realizowany jest we współpracy z czterema szkołami europejskimi:

 

Montessori-Gymnasium w Kolonii/Niemcy, ITET Pilati w Cles/Włochy, X. Kerűleti Zrinyi Miklos Gimnazium w Budapeszie/Węgry i Geniko Lykeio Litoxorou/Grecja. W ramach projektu uczniowie wraz z nauczycielami wyjeżdżają do szkół partnerskich i wspólnie zgłębiają temat zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska naturalnego. Dzięki temu uczniowie mają możliwość porównania sposobu podejścia do tego tematu w różnych krajach. W każdym z krajów partnerskich młodzież pracuje wspólnie w międzynarodowych grupach nad różnymi aspektami ochrony środowiska i zasobów naturalnych, np. głównym tematem podczas spotkania w Kolonii była woda, we Włoszech będzie to „zielona energia”, w Lublinie i Litochoro – rezerwaty przyrody i ich znaczenie dla zachowania równowagi ekosystemów. Dzięki temu projektowi jego uczestnicy pogłębią swoją wiedzę na temat środowiska naturalnego człowieka i potrzebie zachowania jego zasobów dla przyszłych pokoleń oraz nabędą i udoskonalą wiele umiejętności, jak np. umiejętność pracy w zespole ( w tym międzynarodowym), krytycznego myślenia, radzenia sobie w trudnych sytuacjach, umiejętności przywódcze, przeprowadzania wywiadów, redagowania tekstów, posługiwania się nowymi technologiami. Udoskonalą też swoje umiejętności językowe (j. angielski, niemiecki). Nie bez znaczenia jest też kształtowanie postaw proekologicznych, badawczych i twórczych, otwartych na różnorodność, pozbawionych fobii, przeciwdziałanie dyskryminacji i zwalczanie stereotypów, oraz promowanie aktywności obywatelskiej i kreatywnego spędzania czasu wolnego.

 

W trakcie projektu uczniowie będą pracować z wykorzystaniem ciekawych, alternatywnych metod pracy, m.in. metody eksperymentu, ścieżki edukacyjnej, zadaniowe rajdy po mieście i w rezerwatach przyrody, przeprowadzanie eksperymentów, prezentacji, kręcenia i montowania filmów, przeprowadzania wywiadów, redagowania tekstów do publikacji książkowej i wiele innych.

 

W ramach projektu przewidywane są też szkolenia nauczycieli i wymiana dobrych praktyk (job shadowing).

 

 

 

Odbyły się już spotkania uczniów i nauczycieli w Kolonii oraz job shadowing w Litochoro i Budapeszcie.

 

 

 

Następne spotkanie projektowe odbędzie się na przełomie marca i kwietnia w Cles.

 

Projekt realizowany jest w j. angielskim.

 

 

 

Zofia Wąsik, koordynator projektu

 

 

Więcej informacji o projekcie

Nasza historia z spotkania w Kolonii

 

Regulamin rekrutacji

 

Student Profile

Karta Zgłoszenia

 

Mobilność do Budapesztu/Karta zgłoszenia
Mobilność do Litochoro/Karta zgłoszenia