FacebookYouTubeTwitterInstagram
Informacje ogólne

BIBLIOTEKA SZKOLNA – informacje ogólne


Biblioteka szkolna ma za zadanie usprawnić procesy efektywnego uczenia się. Jest warsztatem pracy dla ucznia i nauczyciela. Nasza biblioteka zapewnia informacje w trzech podstawowych zakresach:

- tradycyjne dokumenty biblioteczne (książki i czasopisma),
- zbiory audiowizualne,
- informacje i dokumenty dostępne w Internecie.

ZBIORY BIBLIOTEKI


Księgozbiór główny – 22 080 woluminów
Zbiory audiowizualne – 143 woluminy

PRENUMERATA CZASOPISM I PRASY CODZIENNEJ:

„Biblioteka w Szkole”
„Biologia w Szkole”
„Dziennik Wschodni”
„Katecheta”
„Kurier Lubelski”
„Newsweek Polska”
„Polityka”
„Polonistyka”
„Przyroda Polska”
„Świat Nauki”
„Urania”
„Wiedza i Życie”
„W Sieci”

SZKOLNE CENTRUM INFORMACJI (SCI)

W Szkolnym Centrum Informacji znajduje się 10 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu i drukarki.